BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

Centrum kybernetickej bezpečnosti

Hikvision prijíma tieto záväzky: Budeme podporovať a dodržiavať medzinárodne uznávané normy kybernetickej bezpečnosti a osvedčené postupy; podporíme výskumné úsilie zamerané na zvýšenie kapacít na obranu siete; budeme pokračovať v zlepšovaní a využívaní otvorených a transparentných metód, aby používatelia mohli hodnotiť schopnosti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Hikvision.

Je veľmi dôležité, aby sme dnes formulovali dnešné výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a opatrenia, ktoré sa spoločnosť Hikvision zaväzuje tieto výzvy splniť.
 

Ako vedúci svetový dodávateľ video monitorov, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co, Ltd („Hikvision“) neustále investuje do vývoja inovatívnych video technológií. V dnešnom náročnom prostredí sú riziká kybernetickej bezpečnosti vždy prítomné s potenciálom narušenia dát a siete. Domnievame sa, že na Hikvision je našou povinnosťou byť ostražitý voči kybernetickej bezpečnosti. Sme tiež presvedčení, že je našou zodpovednosťou poskytovať systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti a byť zdrojom pre našich hodnotných zákazníkov a bezpečnostný priemysel ako celok.

Hikvision je globálna, verejne obchodovaná spoločnosť, ktorá sa venuje komerčnému úspechu. Spoločnosť dodržiava najvyššie etické štandardy vo všetkých svojich obchodných praktikách. Spoločnosť Hikvision nikdy nemala, neurobila alebo úmyselne neprispievala k umiestňovaniu „zadných dvierok“ vo svojich produktoch. Spoločnosť bude aj naďalej spolupracovať s nezávislými odbornými združeniami pre skúšky bezpečnosti výrobkov.


Ako popredný svetový poskytovateľ inovatívnych video monitorovacích produktov a riešení sa spoločnosť Hikvision zaväzuje využívať moderné technológie a komplexné riešenia, ktoré pomôžu zákazníkom chrániť ich osobné údaje a údaje používateľov. Medzitým neustále aktualizujeme svoje vlastné postupy v oblasti bezpečnosti siete, aby sme podporili rozsiahlejšiu komunikáciu medzi zainteresovanými stranami o tom, ako lepšie zmierniť riziká.

Spoločnosť Hikvision sa zameriava na zlepšenie a optimalizáciu kybernetickej bezpečnosti pri vývoji, výrobe, dodávke a servise našich video monitorovacích produktov. Spoločnosť dodržiava všetky platné národné a regionálne predpisy o kybernetickej bezpečnosti a riadi sa najlepšími priemyselnými postupmi. Spoločnosť Hikvision zaviedla udržateľný a spoľahlivý systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, ktorý zahŕňa politiky spoločnosti, organizačné a prevádzkové postupy, technológie a predpisy. Systém riadenia bezpečnosti informácií spoločnosti Hikvision bol certifikovaný normou ISO27001. Bezpečnostné laboratórium Hikvision Network and Information Security využíva špičkové nástroje na skenovanie zraniteľností a nástroje na zisťovanie neznámych zraniteľností na celom svete na overenie a zabezpečenie toho, aby produkty Hikvision spĺňali štandardy a predpisy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Snahy spoločnosti Hikvision o zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti sú začlenené do životného cyklu jej produktov, vrátane vývoja, overovania, výroby, dodávky a servisu. Neustále hodnotíme a zvyšujeme naše úsilie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sme našim zákazníkom poskytli najkvalitnejšie a najspoľahlivejšie produkty.

Ohrozenia kybernetickej bezpečnosti sú výzvou pre celý bezpečnostný priemysel a pre všetky technologické spoločnosti. Spoločnosť Hikvision aktívne spolupracuje so zákazníkmi, partnermi, konkurentmi a združeniami kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť najlepšie postupy a zmierniť hrozby. Hikvision bude pokračovať vo svojom úsilí poskytovať najlepšie odborné znalosti pre iniciatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Hu Yangzhong
Výkonný riaditeľ
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

 SECURITY SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. ⁞ Viedenská 88, 925 32 Veľká Mača, Slovensko ⁞ info(at)sesys.sk ⁞ +421 948 282 334