POČÍTAČOVÉ A WEBOVÉ SLUŽBY

AKO VÁM MÔŽE POMÔCŤ D I F O POČÍTAČOVÉ SLUŽBY ?

Šifrovaním spoľahlivo zabezpečíme vaše dáta na pevných diskoch, prenosných zariadeniach alebo v e-mailovej komunikácii. Zvýšime vašu informačnú bezpečnosť a zároveň splníte podmienky GDPR v oblasti šifrovania.

 

Nainštalujeme, nakonfigurujeme, spustíme alebo obnovíme váš počítač, notebook, tablet. Obnovíme zmazané dokumenty alebo fotografie. Zapojíme, nastavíme router, sieťové pripojenie, Wi-Fi alebo Bluetooth.

 

Vyriešíme inštaláciu čítačky čipovej ID karty, tlačiarne, skenera alebo chýbajúceho ovládača pre rôzne zariadenia. Pomôžeme vám s registráciou domény, zriadením webhostingu alebo vytvorením webovej stránky.

ZOZNAM POČÍTAČOVÝCH SLUŽIEB

diagnostika počítača, notebooku • nastavenie počítača, notebooku • aktualizácia, optimalizácia, čistenie OS systému a softvéru • odstránenie vírusov, malware a spyware • profilaktika výpočtovej techniky a koncových zariadení

prvotné spustenie nového počítača, notebooku • inštalácia softvéru, ovládačov, utilít • vytvorenie a napálenie obrazu disku na DVD, Blu-ray, USB flash disk, externý pevný disk

zálohovanie súborov na CD, DVD, Blu-ray, USB flash disk, externý pevný disk • OS Windows čistá inštalácia, reinštalácia z vytvorenej zálohy, obnova z recovery partície / vytvoreného obrazu disku

klonovanie, zálohovanie, obnova pevných diskov • obnova pevných diskov na nové železo • bezpečné vymazanie citlivých dát z pevných diskov bez možnosti následnej obnovy • prenesenie všetkých vašich údajov zo starého do nového počítača

poradenstvo pri výbere a zostave počítača, podľa potreby a využitia • kompletizácia počítača • výmena nefunkčných komponentov počítača • rozšírenie hardvéru počítača, notebooku

inštalujeme čítačky čipových ID kariet potrebné pre elektronickú komunikáciu s inštitúciami na overenie totožnosti osoby alebo subjektu • čítačky čipových ID kariet pre elektronické zdravotníctvo (ezdravie)

udržiavanie a aktualizácia všetkých vašich zariadení • usmernenie alebo vysvetlenie pri manipulácii s výpočtovou technikou alebo periférnym zariadením

Inštalujeme výhradne legálny alebo Open source softvér. V prípade obnovy a reinštalácie OS Windows musíte mať licenčný kód, alebo Recovery Disc vytvorený z počítača kde je predinštalovaný originálny OS Windows. Softvér, ktorý požadujete nainštalovať a podlieha licencii, musíte mať riadne zakúpený s platným licenčným kľučom.

 

Pri klonovaní pevného disku alebo obnove vami dodanej zálohy nezodpovedáme za obsah, ktorý podlieha autorským právam, alebo licenčným podmienkam, ani za samotný obsah na vytvorených záložných médiách.

 

Taktiež nezodpovedáme za nainštalovaný a nahraný obsah na pevnom disku pri odovzdaní počítača do servisu (vzťahuje sa to aj na samostatný pevný / externý disk a všetky ostatné typy pamäťových médií). Vyššie uvedené podmienky platia aj po prevzatí počítača zákazníkom zo servisu.

Spoločnosť D I F O s.r.o. v žiadnom rozsahu neručí za nelegálny softvér a obsah uložený na vyššie spomenutých zariadeniach. Nie je povinná skúmať pôvod a spôsob získania hardvéru alebo softvéru.

ZOZNAM WEBOVÝCH SLUŽIEB

tvoríme moderné webové stránky s citom pre detail • responzívny a adaptívny dizajn • webové stránky prispôsobíme vašim predstavám • dodržiavame licenčné a autorské práva • dodržiavame nariadenia GDPR • vyberieme správne kľúčové slová • vytvoríme pútavé texty • nastavíme SEO optimalizáciu

používame moderné technológie s dôrazom na bezpečnosť, stabilitu a rýchlosť webových stránok • systém v ktorom vytvárame a upravujeme šablóny webových stránok pravidelne aktualizujeme • implementujeme dôležité Google nástroje • vytvárame prepojenie rôznych sociálnych sieti, blogov, diskusných fór

používame kvalitné nástroje, ktoré budú vašu webovú stránku postupne posúvať na prvé pozície v rôzných vyhľadávačoch a dosiahnete ten istý výsledný efekt za niekoľko násobne nižšiu sumu, ako používa Google

pomôžeme vám s výberom nového registrátora pre vašu doménu alebo webovú stránku • zabezpečíme registráciu, presun, presmerovanie domény alebo webovej stránky k inému registrátorovi • podľa vašich požiadaviek vytvoríme e-mailové účty, e-mailové aliasy alebo účty na Facebook, YouTube, Pinterest...

v prípade potreby upravíme DNS záznamy • nastavíme domény, webhosting, webové stránky alebo  e-mailové účty • eliminujeme spam vo vašich e-mailových účtoch • postaráme sa o bezproblémový chod systému a webových stránok • vzniknuté technické problémy riešime s poskytovateľom hostingu za vás

ponúkame výkonné, spoľahlivé, stabilné dedikované a virtuálne servery za prijateľné ceny • používame najmodernejšie ultrarýchle SSD diskové polia • SSL certifikáty • auto inštaláciu skriptov • široký výber z operačných systémov • cPanel pre jednoduchšiu správu funkcii servera • technická podpora 24/7

Ponúkame vzdialenú podporu cez TeamViewer. Všetky uskutočnené relácie vzdialenej podpory, ktorú poskytujeme na vašich počítačoch automaticky zaznamenávame od momentu pripojenia sa k vášmu zariadeniu.

 

Z bezpečnostných dôvodov a prijatých opatrení na ochranu našej spoločnosti D I F O s.r.o., záznamy archivujeme v digitálnej forme na zabezpečených serveroch v súlade s GDPR. Dáta sú uložené v rôznych objektoch s najvyšším stupňom ochrany.

 

Záznamy archivujeme pre prípad nejasnosti zo strany klienta, krivého obvinenia z kopírovania a krádeži dát, poškodenia alebo zneužitia dát, poškodzovania cudzej veci, nelegálneho zásahu do počítača bez vedomia klienta.

Zmenu alebo zrušenie vopred dohodnutého termínu je nutné oznámiť najmenej 24 hodín vopred.
Ak zrušíte alebo presuniete termín v čase kratšom ako 24 hodín, bude vám uložená pokuta vo výške 75 €.

 SECURITY SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. ⁞ Viedenská 88, 925 32 Veľká Mača, Slovensko ⁞ info(at)sesys.sk ⁞ +421 948 282 334